UTVIKLE NYTT UTDANNINGSPROGRAM I BÆREKRAFTIG PROSESSTEKNIKK

Industrial Green Tech prosjekt

Herøya kompetansesenter, Fagskolene i Vestfold og Telemark samt industrinettverkene og Industrial Green Tech har mottatt støtte til utvikling av et nytt utdanningsprogram for fagskolene i bærekraftig prosessteknikk.

www.industrialgreentech.com