VIDEREUTDANNING I INDUSTRIELL DIGITALISERING

Industrial Green Tech prosjekt

Industrial Green Tech har sammen med Fagskolen i Vestfold og Telemark mottatt støtte fra Kompetanse Norge for å utvikle et videreutdanningstilbud på industriell digitalisering.

www.industrialgreentech.com