GJENBRUK AV FORURENSET BETONG

Industrial Green Tech prosjekt

Forprosjekt som har mottatt støtte fra Inovasjonsrammen.

Samarbeidsprosjekt mellom Bjorstaddalen og OiW.

www.industrialgreentech.com