Om oss

Målet om verdens første klimapositive industriregion

I overgangen 2019/2020 slo industrinettverkene Telemark Offshore, Teknologinettverk Telemark og IndustriClusteret Grenland seg sammen til superklyngen Green Industry Cluster Norway!  Green Industry Cluster Norway er en tverrfaglig frittstående nettverksorganisasjon orientert spesielt mot virksomheter i Vestfold og Telemark som arbeider innenfor industri- og teknologisektoren (landbasert og offshore).

Green Industry Cluster drifter den spissede miljøteknologiklyngen Industrial Green Tech, etablert og opptatt i Innovasjon Norges klyngeprorgram i 2018. Klyngene har en felles ambisjon om å utvikle verdens første klimapositive industriregion.

Klynges strategiske satsingsområder:

  • Oppnå målet for arenaprosjektet Industrial Green Tech:
    – Regionen skal bli et internasjonalt ledende kompetansemiljø for innovative løsninger til det globale markedet for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og fremme grønne teknologiske løsninger i industrien.
  • Forskning, innovasjon og utvikling
  • Kompetanseheving/-utvikling og deling
  • Effektivisering, økt konkurransekraft
  • Synlighet og profilering

Styret

Jarann Wold Pettersen

Equinor - Styreleder Tlf: +47 905 93 374
E-post: Send e-post

Skjalg Aasland

Herøya Industripark - Styremedlem Tlf: +47 932 38 113
E-post: Send e-post

Bjørn Kolbjørnsen

Eramet - Styremedlem Tlf: +47 913 69 892
E-post: Send e-post

Geir Hafredal

ABB - Styremedlem Tlf: +47 908 32 814
E-post: Send e-post

Morten Melaaen

Universitetet i Sørøst-Norge - Styremedlem Tlf: +47 934 06 122
E-post: Send e-post

Andreas Hatlo

Wood Group - Styremedlem Tlf: + 47 957 56 310
E-post: Send e-post

Morten Grevle

Yara - Styremedlem Tlf: +47 920 96 224
E-post: Send e-post

Rolf Bruknapp

Nordic Blue Crude - Styremedlem Tlf: +47 913 26 360
E-post: Send e-post

Kristin Saga

NHO - Observatør i styret Tlf: +47 901 81 077
E-post: Send e-post

Irene Bordier Haukedal

LO Vestfold og Telemark - Observatør i styret Tlf: +47 481 73 740
E-post: Send e-post

Anette Norborg

V&T Fylkeskommune - Observatør i styret Tlf: +47 951 30 367
E-post: Send e-post

Arne Borgersen

Innovasjon Norge - Observatør i styret Tlf: +47 911 23 143
E-post: Send e-post

Administrasjon

Bård Stranheim

Daglig leder Tlf: +47 908 85 035
E-post: Send e-post

Lene Kristin Nordhus

Prosjektmedarbeider Tlf: +47 911 81 072
E-post: Send e-post

Anne Cathrine Syversen

Prosjektleder Tlf: +47 934 23 456
E-post: Send e-post

Arne Nicander

Prosjektleder Hydrogennettverket Telemark og Vestfold Tlf: +47 982 31 410
E-post: Send e-post

Jostein Stensrud Køhn

Prosjektleder Industriuka, Arendalsuka og ONS Tlf: +47 905 08 607
E-post: Send e-post