Om oss

I overgangen 2019/2020 slo industrinettverkene Telemark Offshore, Teknologinettverk Telemark og IndustriClusteret Grenland seg sammen til superklyngen Green Industry Cluster Norway!    Green Industry Cluster Norway er en tverrfaglig frittstående nettverksorganisasjon orientert spesielt mot virksomheter i Vestfold og Telemark som arbeider innenfor industri- og teknologisektoren (landbasert og offshore).

Green Industry Cluster drifter den spissede miljøteknologiklyngen Industrial Green Tech, etablert og opptatt i Innovasjon Norges klyngeprorgram i 2018. Klyngene har en felles ambisjon om å utvikle verdens første klimapositive industriregion.

Klynges strategiske satsingsområder:

  • Oppnå målet for arenaprosjektet Industrial Green Tech:
    – Regionen skal bli et internasjonalt ledende kompetansemiljø for innovative løsninger til det globale markedet for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og fremme grønne teknologiske løsninger i industrien.
  • Forskning, innovasjon og utvikling
  • Kompetanseheving/-utvikling og deling
  • Effektivisering, økt konkurransekraft
  • Synlighet og profilering

STYRET

Jarann Wold Pettersen

Equinor - Styreleder Tlf: +47 905 93 374
Epost: Send e-post

Skjalg Aasland

Herøya Industripark - Styremedlem Tlf: +47 932 38 113
Epost: Send e-post

Bjørn Kolbjørnsen

Eramet - Styremedlem Tlf: +47 913 69 892
Epost: Send e-post

Geir Hafredal

ABB - Styremedlem Tlf: +47 908 32 814
Epost: Send e-post

Morten Melaaen

Universitetet i Sørøst-Norge - Styremedlem Tlf: +47 934 06 122
Epost: Send e-post

Andreas Hatlo

Wood Group - Styremedlem Tlf: + 47 957 56 310
Epost: Send e-post

Morten Grevle

Yara - Styremedlem Tlf: +47 920 96 224
Epost: Send e-post

Rolf Bruknapp

Nordic Blue Crude - Styremedlem Tlf: +47 913 26 360
Epost: Send e-post

Kristin Saga

NHO - Observatør i styret Tlf: +47 901 81 077
Epost: Send e-post

Irene Bordier Haukedal

LO Vestfold og Telemark - Observatør i styret Tlf: +47 481 73 740
Epost: Send e-post

Anette Norborg

V&T Fylkeskommune - Observatør i styret Tlf: +47 951 30 367
Epost: Send e-post

Arne Borgersen

Innovasjon Norge - Observatør i styret Tlf: +47 911 23 143
Epost: Send e-post

ADMINISTRASJON

Irene Siljan Vestby

Daglig leder Tlf: +47 952 31 706
Epost: Send e-post

Benita Solvang Danielsen

Administrasjonskoordinator Tlf: +47 404 83 834
Epost: Send e-post

Katalin Toth-Onodi

Administrasjonsmedarbeider Tlf: +47 46 22 38 79
Epost: Send e-post

Lene Kristin Nordhus

Prosjektmedarbeider Tlf: +47 911 81 072
Epost: Send e-post