Om oss

I overgangen 2019/2020 slo industrinettverkene Telemark Offshore, Teknologinettverk Telemark og IndustriClusteret Grenland seg sammen til superklyngen Green Industry Cluster Norway!    Green Industry Cluster Norway er en tverrfaglig frittstående nettverksorganisasjon orientert spesielt mot virksomheter i Vestfold og Telemark som arbeider innenfor industri- og teknologisektoren (landbasert og offshore).

Green Industry Cluster drifter den spissede miljøteknologiklyngen Industrial Green Tech, etablert og opptatt i Innovasjon Norges klyngeprorgram i 2018. Klyngene har en felles ambisjon om å utvikle verdens første klimapositive industriregion.

Klynges strategiske satsingsområder:

  • Oppnå målet for arenaprosjektet Industrial Green Tech:
    – Regionen skal bli et internasjonalt ledende kompetansemiljø for innovative løsninger til det globale markedet for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og fremme grønne teknologiske løsninger i industrien.
  • Forskning, innovasjon og utvikling
  • Kompetanseheving/-utvikling og deling
  • Effektivisering, økt konkurransekraft
  • Synlighet og profilering

STYRET

Jarann Wold Pettersen

Equinor
+47 905 93 374
Send e-post

Tom Kjærsgaard

Kongsberg Maritime
+47 958 85 374
Send e-post

Knut Segrov

Bilfinger
+47 975 51 764 
Send e-post

Geir Hafredal

ABB
+47 908 32 814
Send e-post

Bjørn Kolbjørnsen

Eramet
+47 913 69 892
Send e-post

Morten Ødegård

Yara
+47 957 74 145
Send e-post

Marianne Harg

Selvstendig, tidl. Hydro
+47 905 48 101
Send e-post

Kristin Saga

NHO
+47 901 81 077
Send e-post

Morten Melaaen

Universitetet i Sørøst-Norge
+47 934 06 122
Send e-post

Irene Bordier Haukedal

LO Vestfold og Telemark
+47 481 73 740
Send e-post

Skjalg Aasland

Herøya Industripark
+47 932 38 113
Send e-post

Andreas Hatlo

Wood Group, observatør i styret
+ 47 957 56 310
Send e-post

ADMINISTRASJON

Irene Siljan Vestby

Daglig leder
+47 952 31 706
Send e-post

Benita Solvang Danielsen

Administrasjonskoordinator i permisjon
+47 404 83 834
Send e-post

Tone Skau Jonassen

Prosjektleder og nettverksutvikler
+47 920 52 668
Send e-post

Katalin Toth-Onodi

Administrasjonsmedarbeider
+47 46 22 38 79
Send e-post

Lene Kristin Nordhus

Prosjektmedarbeider
+47 911 81 072
Send e-post