Wood Group Norway AS

Wood tilbyr ytelsesdrevne løsninger gjennom hele aktivets livssyklus, fra konsept til avvikling over et bredt spekter av industrielle markeder, inkludert olje og gass oppstrøms, midtstrøm og nedstrøms, kraft og prosess, miljø og infrastruktur, ren energi, gruvedrift, kjernekraft, og generelle industrisektorer.

  • Kontaktperson :
    Andreas Hatlo - Business Development Director Norway
  • Telefon:
    +47 95 75 63 10
  • E-post:
    andreas.hatlo@woodplc.com

  • Hjemmeside