Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er Norges nyeste universitet! Vi er det fjerde største av Norges ti universitet med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivs rettet utdanning, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet.

Som student hos oss har du flere valgmuligheter med heltid, deltid, studiestadbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN em rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisnings former og utfordrende studier tett kopla til samfunnets krav og behov. Hos oss lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert i Bø, Drammen, Horten (studiestad Vestfold), Notodden, Porsgrunn, Kongsberg, Ringerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktorgradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen
 • Kontaktperson :
  Morten Chr. Melaaen
 • Telefon:
  +47 93 40 61 22
 • E-post:
  morten.c.melaaen@usn.no

 • Hjemmeside