Telemark Group

Telemark Group AS er et selskap som går inn som medeier i bedrifter innenfor sektorene energi, helse & omsorg og infrastruktur. Vi er ni partnere med omfattende operativ erfaring fra ledende stillinger innenfor industri, økonomi og personal & rekruttering.

Vi ser oss selv som en utviklingspartner for små – og mellomstore bedrifter (SMB) med et industrielt og langsiktig perspektiv. Geografisk nedslagsfelt er primært Telemark, men utelukker heller ikke nabo – fylkene dersom bedriften er spennende nok.

Telemark Group vil også delta i å starte opp nye bedrifter som er basert på gode forretningsmodeller innenfor verdikjedene vi fokuserer på. Vårt engasjement skjer via aktivt styrearbeid samt sparring med ledelsen.

Vi har en forpliktet kapital fra partnerne på 32,75 MNOK som kombineres med fremmedfinansiering. Telemark Group skal ha en dominerende innflytelse i bedriftene vi går inn i.

  • Kontaktperson:
    Bjørnar Jakobsen
  • Telefon:
    +47 90 64 65 05
  • E-post:
    bjornar.jakobsen@telemarkgroup.no

  • Hjemmeside