SINTEF TEL-TEK

SINTEF er et oppdragsinstitutt som leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdi for kunder nasjonalt og internasjonalt. Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi − i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere − teknologi og tverrfaglige løsninger innen et bredt spekter av markeds- og fagområder.

Stiftelsen Tel-Tek som ble fusjonert med SINTEF ultimo 2017, heter nå SINTEF Tel-Tek og er en del av SINTEF Industri. Gjennom fusjonen kommer SINTEF enda tettere på industrien i regionen, og får tilført verdifull spisskompetanse innen pulverteknologi, fangst og lagring av CO2, tidligfase kostnadsestimering og biogass.

 • SINTEF Tel-Tek er et teknisk-industrielt FoU-institutt lokalisert i Porsgrunn. Instituttet har 29 ansatte fordelt på 24 årsverk. I 2016 hadde SINTEF Tel-Tek en omsetning på 32 millioner kroner. Kompetansen er rettet mot pulverteknologi, fangst og lagring av CO2, tidligfase kostnadsestimering og biogass.
 • SINTEF er et av Europas ledende forskningsinstitutt, med 2000 ansatte og en årlig omsetning på omkring 3 milliarder kroner. Hovedkontoret ligger i Trondheim, men SINTEF har også virksomhet i Oslo, Raufoss, Bergen, Ålesund, Helgeland, Tromsø, Hirtshals og Brussel.
 • Kontaktperson :
  Hans Aksel Haugen
 • Telefon:
  +47 99 16 71 76
 • E-post:
  hans.haugen@sintef.no

 • Hjemmeside