ResQ

Totalleverandør av sikkerhetsopplæring og operativ beredskap

ResQ har fem  moderne sentre for sikkerhetsopplæring som tilbyr sikkerhets- og beredskapsopplæring til olje- og gass næringen, shipping og maritim industri. Vi tilbyr også skreddersydde kurs og opplæring. ResQ er godkjent i henhold til NSO, Norsk olje og gass og IMO/ STCW. Vårt beredskapssenter på Forus tilbyr operativ beredskap 24/7, samt tjenester, rådgivning og opplæring innen beredskap og kriseledelse/-håndtering.

  • Kontaktperson :
    Tommy Olsen
  • Telefon:
    +47
  • E-post:
    tommy.olsen@resq.no

  • Hjemmeside