Periti

DIN TEKNISKE SAMARBEIDSPARTNER

Med erfaring og kompetanse skal vi være landets fremste miljø for å virkeliggjøre tekniske ideer.

Satsingsområder: 

Våre konsulenter har erfaring og kompetanse innenfor både generelle og spesialiserte fagområder. Om nødvendig setter vi sammen større tverrfaglige team med spesialister for å løse de utfordingene du måtte ha.

Gründerbasert støtte, “bro over dødens dal”
Partnerskap til teknisk utvikling og realisering av nye industrielle prosesser og produkter.
Gründer- og/eller nyetablerte trenger ofte bistand til å komme over “dødend dal” (fra god ide til kommersiell drift) med studier, løsninger, engineering, søknad om offentlig støtte osv.

Studier mot etablert industri, “ideer, erfaring og ressurser”
Vi leverer nøkkelpersonell til prosjektgjennomføring av nye produksjonsprosesser i eksisterende anlegg, inkludert teknisk og kommersiell vurdering av løsninger. Vi bidrar også med ledelse og prosjektering av pilotanlegg inkludert testprogram.

Realisering av investeringsprosjekt: “prosjektledelse og –støtte”
Prosjekt –  og teknisk ledelse (ingeniørdisipliner, innkjøp, HMS, QA/QC og byggeledelse)  til utvikling / modifisering/ revisjon / realisering av etablerte produksjonsprosesser, og ved realisering av  nye produksjonsanlegg.

  • Kontaktperson :
    Kjell Simonsen
  • Telefon:
    +47 91 12 11 00
  • E-post:
    kjell.simonsen@periti.no

  • Hjemmeside