Magnor Minerals AS

Magnor Minerals AS

Magnor Minerals produserer ulike typer magnesiumoksid som er anvendbart innen hydrometallurgi, miljøvern, gjødsel, masse og papir, og dyrefôr.

Bedriftens hovedprodukt er CCM og produktkvaliteten er usedvanlig høy og stabil, siden bedriftens CCM er laget med magnesium fra dolomitt og sjøvann.

Magnor Minerals’ hovedråstoff er norsk dolomitt, fra Hammerfall nord i Norge, som knuses og deretter kalsineres ved 1100 grader i kalsinatoren.

I neste prosesstrinn mikses dolime med sjøvann og magnesiumhydroksid dannes. Dette går videre til filtrering hvor vann fjernes, og produktet kalsineres ved moderate temperaturer i en roterovn. Resultatet er magnesiumoksid, MgO.

Maks kapasitet er 70 000 tonn MgO i året.

Bedriftens biprodukter inkluderer dolomittstøv, halvbrent dolomitt, filterkake, sand, magnokalk og ESP-støv. Biproduktene brukes til blant annet til jordforedling/jordforbedring.

 

 

  • Kontaktperson :
    Jan Petter Hestvik
  • Telefon:
    +47 970 78 003
  • E-post:
    info@magnor-minerals.com

  • Hjemmeside