Kinera Coating

Kinera Coating AS leverer unike løsninger for korrosjons- og slitasjebeskyttelse av stål og andre materialer, og tilbyr utviklingsprosjekter sammen med kunder.

Overflateløsningene anvendes på kjølevannsløyfer, prosessutstyr, sjøvanns-systemer, kjemikalie- og salttanker, industrigulv, slitasjedeler, anleggsmaskiner, biler, etc. Kinera Coating tilbyr også konsulent-tjenester, høy kompetanse, god service og ledende teknologier.

  • Kontaktperson :
    Bård Sæthre
  • Telefon:
    +47 41 63 40 44
  • E-post:
    bard.sathre@kinera.no

  • Hjemmeside