INEOS Rafnes

NEOS Rafnes AS eier og driver etylenfabrikken (crackeren) på Rafnes. Etylenfabrikken har vært i drift siden 1977.
Hovedproduktene er etylen og propylen som i hovedsak benyttes som råstoff i den øvrige petrokjemiindustrien i Bamble, men også eksporteres.
INEOS Rafnes AS eies av INEOS og er, sammen med INEOS Bamble, en del av INEOS Olefins & Polymers Europa.

INEOS har nylig inngått nye langsiktige avtaler om råstoffleveranser til crackeren og for tiden foregår det bygging av en stor tank som skal benyttes til lagring av dette råstoffet. Det foreligger også planer om flere større prosjekter og tekniske endringer i fabrikken.

Bedriften har tilsammen 165 fast ansatte fordelt på drift- og vedlikeholdsmannskaper samt stab-/støttefunksjoner. I produksjonen jobbes det helkontinuerlig 6-skift.
INEOS Rafnes AS og INEOS Bamble har felles direktør og flere fellesfunksjoner.

  • Kontaktperson :
    Magnar Bakke
  • Telefon:
    +47 900 34 763
  • E-post:
    magnar.bakke@ineos.com

  • Hjemmeside