Exentric AS

Exentric AS leverer belysningsutstyr til gass og eksplosive områder.

De har i dag leveranser til petrokjemisk industri, oljeraffinerier, boreskip, FPSOs og andre olje- og gassinstallasjoner.

Exentric forhandler Atexor sine produkter i Norden.
Atexor er en del av det finske Teknopower Group, et familieeid selskap. De designer og produserer EX-belysnings- og kraftdistribusjonssystemer. Produktene er kjent for pålitelighet og høy kvalitet. Atexor’s belysningsløsninger finnes i mange bransjer, inkludert både offentlig og offentlig sektor som brann & redning, luftfart, transport og forsvaret.

Gründeren er også en del av Atexor utviklingsteam.

I tillegg til ATEX og IECEx-sertifiserte produkter, tilbyr de produkter med GOST, DNV og andre relevante sertifiseringer.

Du kan finne mer informasjon om Exentric her: https://www.exentric.no/

  • Kontaktperson :
    Dag Jonassen
  • Telefon:
    977 56 764
  • E-post:
    dag@exentric.no

  • Hjemmeside