Caverion

Caverion er Norges ledende tekniske entreprenør

Caverion er Norges ledende tekniske totalentreprenør. Vi ivaretar dine verdier gjennom hele livssyklusen for næringsbygg, offentlige bygg, industrianlegg og infrastruktur.

Som en teknisk entreprenør kan vi være med helt fra startfasen i et byggeprosjekt, for å sikre at et bygg eller anlegg som gir merverdi for både byggherre og sluttbruker. Videre kan Caverion installere de tekniske installasjonene i byggeprosessen, i tillegg til å vedlikeholde og drifte bygget i sin helhet i ettertid slik at alt fungerer som det skal.

Det lønner seg å samle alle fagområdene hos en teknisk entreprenør som kan se hele bildet.

«Jeg ser det som en fordel å få samlet de tekniske entreprisene hos én aktør. Ved en splitting av entreprisene innebærer dette en større koordineringsjobb for totalentreprenør og en risiko for at noe faller mellom stolene, som også må kalkuleres inn.»
– Jan Erik Renslo, Prosjektleder hos entreprenør FuglesangDahl.

Hva vi tilbyr

Våre tjenester og tekniske fagområder dekker alle behov gjennom hele livssyklusen for bygg- og industrisegmentet, både innen prosjekt og service. Som en teknisk entreprenør kan vi også ta totalansvaret for dine bygg og anlegg gjennom tjenestetilbudet Managed Services.

  • Kontaktperson :
    Ole Markussen
  • Telefon:
    +47 952 79 704
  • E-post:
    ole.markussen@caverion.com

  • Hjemmeside