GIC Teknologi

Mål med gruppa/mandat: Bygge kompetanse rundt de til enhver tid aktuelle teknologitemaer som medlemsbedriftene i GIC ønsker mer kunnskap om. Fokus på visjon om klimapositiv industriregion.

Aktuelle tema for arrangementer: Cyber security i industrielle prosesser- FNs bærekraftmål og teknologi koblet mot Industri 4.0

Møter i denne gruppa finner du i aktivitetskalenderen: https://greenindustrycluster.no/aktiviteter/

Arbeidsutvalget:

 

Øvrige deltakere: