GIC Kontinuerlig forbedring

Mål med gruppas mandat/fokus: Bidra til kompetansedeling og økt konkurransekraft gjennom effektivisering i bedrift.

Form/innhold: Skape interesse, entusiasme og økt kompetanse rundt gode eksempler fra utvalgte foregangsbedrifter i klyngen. Besøke bedrifter som har jobbet med dette og kan vise gode resultater. Få inn kontinuerlig forbedringskompetanse.

Møter for denne gruppa finner du i aktivitetskalenderen: https://greenindustrycluster.no/aktiviteter/

Medlemmer: