GIC Kontinuerlig forbedring

Mål med gruppas mandat/fokus: Erfaringsutveksling for å få til varige endringer i bedriftene.

Form/innhold: Skape interesse, entusiasme og økt kompetanse rundt gode eksempler fra utvalgte foregangsbedrifter i klyngen. Besøke bedrifter som har jobbet med dette og kan vise gode resultater. Få inn kontinuerlig forbedringskompetanse.

Møter for denne gruppa finner du i aktivitetskalenderen: https://greenindustrycluster.no/aktiviteter/

Arbeidsutvalget:

 

Øvrige deltakere: