GIC IT-sikkerhet

Gruppa skal jobbe med følgende/mandat:

  • Kompetanseheving, deling av kunnskap og erfaring fra enbrukerståsted
  • Skape en økt bevissthet knyttet til IT- sikkerhet, og varig endring av atferd
  • Etablere møteplasser /arrangementer med fokus på sikkerhet hos ledelse og brukere. Dette må ikke være for teknisk og nerdete.

 

Arbeidsutvalget: