GIC FoUol

Mandat:

Bidra til å nå målene for GIC og IGT, med spesielt fokus på:

  • Regionen skal bli et internasjonalt ledende kompetansemiljø for innovative løsninger til det globale markedet for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og fremme grønne teknologiske løsninger i industrien.
  • Forskning, innovasjon og utvikling

 

Møter for denne gruppa finner du i aktivitetskalenderen: https://greenindustrycluster.no/aktiviteter/

 

Arbeidsutvalget:

 

Øvrige deltakere: