Kompetansegrupper

Kompetansegruppene i GIC er etablert som aktivitetsarenaer fokusert på temaer bedriftene har felles interesse av.

Fokus og mandat for gruppene er koblet opp til et eller flere av klyngens strategiske satsingsområder.

De er åpne for alle medlemsbedriftene og er drevet av bedriftene selv med et arbeidsutvalg som setter opp innhold i gruppenes aktiviteter.