GIC Prosesslederforum

Består av toppledere  for de større prosessbedriftene, samt NHO fra arbeidsgiversiden. Diskuterer utfordringer for prosessindustrien regionalt og rammebetingelser på nasjonalt og globalt nivå.

Utveksler erfaringer og løsninger.

Møtes 4 x pr. år

Lukket gruppe.

Medlemmer GIC Prosesslederforum: