GIC Prosessindustriråd

Består av toppledere og tillitsvalgte i de større prosessbedriftene.

NHO, LO og Norsk Industri deltar i møtene. Diskuterer felles utfordringer og erfaringer i konstruktivt samarbeid mellom ledelse og tilltsvalgte,

Møtes 4 x pr. år

Lukket gruppe.

Medlemmer: