GIC Energi- og offshoreforum

Energi – og Offshoreforum er en åpen interessegruppe og samlingspunkt for medlemsbedrifter og bedrifter i regionen som jobber inn mot Energi og Offshore markedene.

 Målsetningen er samarbeid mellom medlemsbedriftene, hvor kompetanseutveksling og relasjonsbygging står i fokus.

 Forumet har som intensjon å gjennomføre 3 møter/samlinger i året.

 Sammen med GIC administrasjonen vil forumet tilrettelegge for felles deltagelse på Industriuka, ONS, OTD eller andre energi/offshore relaterte konferanser/messer.

Arbeidsutvalg