GIC Innkjøpsnettverk

Består av innkjøpsansvarlige  for de større prosessbedriftene.

Utveksler best practice samarbeider om løsninger for sitt fagområde på tvers i regionen.

Innkjøpsnettverket har blant annet samarbeidet om:

  • Felles prekvalifiseringssystem for leverandører
  • Bedre rutiner for innleid utenlandsk arbeidskraft hos skatteetaten
  • Felles policy mot arbeidslivskriminalitet (nedlastbar på Om oss siden)

Møtes 4 x pr. år

Lukket gruppe.