Interessegrupper

Interessegruppene i GIC er samlet rundt kjernevirksomheten eller større omsetningssektor for grupper av medlemsbedrifter.

Disse gruppene fasiliteters av klyngens administrasjon  og har faste oppsatte møter gjennom året.

Noen av interessegruppene er overført fra tidligere separate nettverk og er lukket etter ønske fra medlemsbedriftene. Dette gjelder prosesssindustrirådet, prosesslederforum og innkjøpsnettverket