Bli medlem

      HVORFOR BLI MEDLEM I GREEN INDUSTRY CLUSTER, NORWAY?

  • Økt kontaktnett innenfor næringslivet og politiske miljøer i Vestfold og Telemark og nasjonalt
  • Invitasjoner til spennende og aktuelle møteplasser for kompetanse- og erfaringsutveksling
  • Økt profilering både internt i klyngen og utenfor
  • Deltakelse i aktuelle prosjekter med nasjonale og internasjonale samarbeidsmuligheter
  • Kobling mot regionale, nasjonale og internasjonale FoU-miljøer
  • Business to Business muligheter
  • Samarbeid opp mot myndigheter

Husk at aktiv deltakelse gir best verdi av medlemskapet i klyngen!

Send forespørsel om medlemskap i dag!

Fyll ut søknadsskjema og send til baard@greenindustrycluster.no. Last ned presentasjonen under for å se mer om aktiviteter, satsingsområder og kontingentsatser for Green Industry Cluster. For vedtekter og mer om klyngen se siden Om oss.