Avlyst: Norsk Industri Olje & Gass – Årsmøte og åpent Bransjemøte

Åpent for alle

Dato:

16.04.20

Klokken: 14:00 - 17:45
Program og påmelding

13.00-14.00: Årsmøte
Kun for medlemmer av Olje & Gass. Årsmøtepapirer blir sendt ut senest 2 uker før møtet.
14.00-17.45: Åpent Bransjemøte
Denne delen er åpen for alle.

Vi ønsker velkommen til vårt åpne Bransjemøte hvor styreleder i bransjeforeningen Ståle Kyllingstad vil orientere om pågående aktiviteter i bransjeforeningen. Knut E. Sunde fra Norsk Industri tar for seg industrielle konjunkturer og lønnsoppgjøret.

Så følger “Standardisert Innkjøpsadferd”, arbeid fra Juridisk Forum om negativ utvikling innenfor IPR (bruks- og eierrettigheter til teknologiene) samt innlegg fra Olje- og Energidepartementet og Equinor.
Det er som vanlig program med spørsmål og diskusjon etter innleggene.

Jarand Rystad fra Rystad Energy gir status på markedene nasjonalt og internasjonalt som siste innlegg før middag på Hotel Bristol

Thon Conference, Universitetsgata 26, Oslo