Medlemsmøte

Kun for medlemmer

Dato:

26.02.20

Klokken: 13:00 - 16:00

Velkommen til Green Industry Clusters første medlemsmøte

Agenda for dagen:

  • Velkommen til medlemsmøte
  • Orientering rundt den nye klyngen
  • Kompetanse og interessegruppene
  • Nettside og facebook
  • Kommende arrangementer og møter
  • Rekruttering av nye medlemmer
Herøya Industripark, møterom: Auditorium i bygg 25