Infoseminar om EUs Green Deal og muligheter for næringslivet

Åpent for alle

Dato:

12.03.20

Klokken: 08:30 - 11:15

EU har satt av 1 mrd Euro til klima- og miljøprosjekter innen næringsliv og forskning i 2020, samt øremerkede midler til bedrifter som kan bidra til grønn innovasjon.

Arrangementet er et samarbeid mellom EU-nettverk Sørøst-Norge, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Gründeriet.

Agenda er som følger:

08.30–09.00 Kaffe og mingling
09.00-09.10 Velkommen og kort om oss
09.10–09.25 Hva er European Green Deal og hvorfor er det viktig for din bedrift?
09.25-09.40 Midler i maifristen for Accelerator til Grønn innovasjon (Horisont 2020)
09.40-09.55 Store midler til samarbeidsprosjekter innen klima og miljø (Horisont 2020)
09.55-10.05 Pause
10.05-10.25 Grønne investeringer gjennom Green Innovation Fund, den Europeiske Investeringsbanken
10.25-10.45 Klima og miljø i det nye Horisont Europa-programmet fra 2021
10.45–11.15 “Speed-dates” med EU-rådgivere og mingling

Arrangementet er åpent for alle som er interessert, men passer spesielt for bedrifter med innovative, grønne løsninger.

Du kan melde deg på via denne lenken, lese mer om arrangementet her eller ta kontakt for nærmere informasjon.

Gründeriet, Sandefjord