GIC Teknologi

Åpent for alle

Dato:

24.09.20


FNs bærekraftmål og teknologi koblet mot Industri 4.0. Åpent seminar – tid og sted kommer.