GIC Innkjøpsnettverk

Kun for medlemmer

Dato:

11.12.20

Klokken: 09:30 - 12:30

Sted og agenda kommer.

Herøya Industripark