Fredagspils med faglig innhold: Hydrogen

Åpent for alle

Dato:

28.08.20

Klokken: 15:00 - 20:00
Velkommen til Fredagspils med faglig innhold
Steffen Møller-Holst holder foredrag om hydrogen på høstens første treff på Cafe Osebro.
15.00: Mingling i baren
15.30: Hydrogen for klima, miljø og verdiskaping
-Norges rolle et internasjonalt perspektiv
16.30: Varm suppe og mingling utover kvelden
Kort om Steffen Møller-Holst:
Steffen er markedsdirektør i Sintef og har siden 2015 vært Styreleder, Norsk Hydrogenforum.
Han bidro til etableringen av EU-satsingen og har siden 2008 vært Styremedlem i Hydrogen Europe.
Steffen har dr.grad innen brenselceller (1996) og har jobbet full tid med hydrogen i 30 år.
I 2018 mottok han Hydrogenprisen 2018 for sitt utrettelige arbeid for hydrogen.
Viktig informasjon vedr Korona:
Det er spesielle tider, så er du forkjølet eller syk har vi full forståelse for at du melder avbud på kort varsel, også samme dag. Seminaret arrangeres i en konferansesal og deltagerantallet er justert etter myndighetenes anbefalinger. Vi setter ut antibac og oppfordrer alle til å jevnlig benytte seg av det. Vi er helt avhengige av at alle tar et eget ansvar og bidrar med å overholde alle anbefalinger fra FHI. Det gjelder å holde avstand, dvs holde 1 meters avstand til andre. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte, men avstand skal likevel tilstrebes. Der man sitter ved siden av hverandre må det være en meter fra skulder til skulder. Om vi alle samarbeider om dette og minner hverandre på dette underveis får vi alle et hyggelig seminar.
Les mer på www.fhi.no
Cafe Osebro, Porsgrunn