Fagseminar CCS, mature, competitive and high-capacity solution

Åpent for alle

Dato:

28.02.20

Klokken: 11:00 - 12:00

USN, Sintef og Herøya Industripark inviterer til fagseminar med lunsj. Se mer på nettsidene til Herøya Industripark.

Herøya Industripark