Aktiviteter

På grunn av Koronasituasjonen vil alle planlagte aktiviteter for gruppene i Green Industry Cluster avvikles som teamsmøter. Aktiviteter som har vært åpne for flere enn medlemmer avlyses eller utsettes. Informasjon om dette under de enkelte aktiviteter.

For aktiviteter arrangert av andre enn Green Industry Cluster som er lagt i kalenderen oppfordres det til å søke arrangementets hjemmeside for mer informasjon fra arrangøren.